LỊCH CHIẾU PHIM TỪ NGÀY ĐẾN NGÀY
TẠI 212 CINEBOX
HIỆN TẠI CHƯA CÓ LỊCH CHIẾU NÀO
AD ASTRA: GIẢI MÃ BÍ ẨN NGÂN HÀ (C13)
SIÊU QUẬY CÓ BẦU (C16)
NGƯỜI LẠ ƠI (C16)
LOVE BATTLE: THÁCH YÊU 2 NĂM (C16)
DEADTECTIVES: TRÒ ĐÙA TỬ THẦN (C18)
IT: CHAPTER TWO (C18)


Nội dung khi không có video

TRAILER PHIM: THOR 2 (DIGITAL)

CHIA SẼ:

CHIA SẼ:

TẠI: RẠP 212


240 Đường 3/2 - Q.10