Ngày khởi chiếu:
Thể loại:
Đạo diễn:
Diễn viên:
Thời lượng:
Định dạng:
Ngôn ngữ phim:
Đánh giá:

THẢM HỌA GIÀN KHOAN(16+) XEM LỊCH CHIẾU

MÁI ẤM LẠ KỲ CỦA CÔ PEREGRINE(16+) XEM LỊCH CHIẾU

BẢY TAY SÚNG HUYỀN THOẠI(16+) XEM LỊCH CHIẾU

TIỂU ĐỘI CÒ BAY(2D-PĐ) XEM LỊCH CHIẾU

TIỂU ĐỘI CÒ BAY(2D-LT) XEM LỊCH CHIẾU

THẦN TIÊN CŨNG NỔI ĐIÊN (16+) XEM LỊCH CHIẾU


Nội dung khi không có video

TRAILER PHIM: THOR 2 (DIGITAL)

CHIA SẼ:

CHIA SẼ:

TẠI: RẠP 212


240 Đường 3/2 - Q.10