Ngày khởi chiếu:
Thể loại:
Đạo diễn:
Diễn viên:
Thời lượng:
Định dạng:
Ngôn ngữ phim:
Đánh giá:

49 NGÀY 2 (13+) XEM LỊCH CHIẾU

BẠN GÁI TÔI LÀ SẾP (13+) XEM LỊCH CHIẾU

50 SẮC THÁI 2(18+) XEM LỊCH CHIẾU

ÔNG TRÙM (16+) XEM LỊCH CHIẾU

OAN HỒN BÁO THÙ (16+) XEM LỊCH CHIẾU

VÙNG ĐẤT QUỶ DỮ: HỒI CUỐI (18+) XEM LỊCH CHIẾU

VÒNG TRÒN TỬ THẦN (16+) XEM LỊCH CHIẾU

TÁCH BIỆT (16+) XEM LỊCH CHIẾU


Nội dung khi không có video

TRAILER PHIM: THOR 2 (DIGITAL)

CHIA SẼ:

CHIA SẼ:

TẠI: RẠP 212


240 Đường 3/2 - Q.10